ההליך הטיפולי

משפחות פונות למרכז רולידר במטרה לקבל ייעוץ, הנחייה והמלצות טיפוליות בנוגע לקשיים בתפקוד ובהתנהגות ילדם בסביבה הביתית או בסביבה החינוכית (גן, בית הספר).

הטיפול במרכז רולידר מתרכז בהנחיית המבוגרים המשמעותיים (הורים, בני משפחה, מורים וכדומה) לאינטראקציות נכונות עם הילד, מתוך גישה הגורסת כי לתגובות הסביבה המשמעותית, משקל גדול בשינוי דפוסי התנהגות ובהתמודדות עם קשיי התנהגות.
משפחתו של הילד הינה גורם חשוב, מרכזי ומשמעותי להצלחת כל תוכנית טיפולית אשר נציע, ובידה היכולת להוביל את הילד לשינוי חיובי ולתפקוד תקין מבחינה לימודית וחברתית.

מתוך הבנה עמוקה לחשיבותה של עבודה טיפולית משותפת, כמו גם לעבודה נכונה ועקבית המביאה להצלחות, ניתנים ליווי והנחייה צמודה של מנחה בכירה מטעם המרכז. כל מתווה טיפולי מותאם בצורה אישית לילד ולמשפחתו, ומתחשב בקשיים נסיבתיים ואובייקטיביים וכן ביכולת התמיכה של הסביבה המשמעותית.

משפחה הפונה למרכז תלווה בהליך טיפולי קצר מועד וממוקד. טרם הפגישות יתבקשו ההורים למלא שאלון רקע קצר המכיל פרטים אישיים וסיבת הפנייה לייעוץ.

המפגש הראשון יתקיים עם יהל ברזני, מנחת הורים בכירה במרכז רולידר, מטרתו הכרת המשפחה, מעבר על סדר היום בבית תוך הבנת הקשיים לעומקם וכן להציג את עקרונות ההליך הטיפול המתוכנן. במידת הצורך, נקיים שיחה עם הילד\ה בכדי להכירם בצורה טובה יותר.

המפגש השני יתקיים עם פרופ' עמוס רולידר, במפגש זה יוצגו להורים כלים יישומיים והנחיות המתאימות באופן אינדיבידואלי למשפחה, צרכיה וזמינותה בבית. ההנחיות עולות בקנה אחד עם צרכיו הייחודים של הילד ומאפייני המשפחה כולה. לאחר פגישה זו יקבלו ההורים הקלטה של סיכום ההנחיות ויתחילו את יישום התוכנית בבית.

המפגשים הבאים הינם מפגשי מעקב לאחר יישום התוכנית הביתית. במפגש זה נדון בקשיים אשר התעוררו עם יישום התוכנית, יינתנו כלים נוספים והארות להורים וכן יבחנו הצלחות התוכנית מאז תחילתה.

לתוכנית הטיפולית שתי מטרות. הראשונה והחשובה מכל- טיפול בקשייו של הילד והבאת שינוי חיובי בתפקודו ובהתנהגותו. המטרה השנייה, הינה להקנות להורים כלים נכונים להתמודדות עם התנהגויות לא נאותות, תוך חינוך הילד לאחריות אישית, יכולת איפוק והבלגה, ויכולות סדר וארגון. תהליך השינוי אצל הילד יתרחש כאשר כל השותפים לתוכנית יגיבו בצורה עקבית ושיטתית על ידי הגדרת ציפיות, הצבת גבולות ואכיפתם וכן מתן שבח ועידוד על התנהגויות נאותות.

יישום ההמלצות הקליניות, קשר רציף עם מנחת המשפחה ועבודה משותפת, אחידה ועקבית של כלל הגורמים השותפים לתהליך הטיפולי, הם אלה אשר עתידים להביא לשיפור הרצוי ולשינוי בהתנהגויותיו של הילד.