הגישה הטיפולית

הטיפול במרכז רולידר מושתת על עקרונות הפסיכולוגיה ההתנהגותית, ובפרט על גישת "ניתוח התנהגות יישומי" (Applied Behavior Analysis). בבסיס הגישה מצויה ההכרה כי קשיי ההתנהגות ובעיות משמעת של ילדים ונוער נובעים לעיתים מגורמים פיזיולוגים וסביבתיים הקשורים בעברם ובהתפתחותם טרם המפגש עם הסביבה החינוכית הנוכחית, אולם המשך הופעת קשיי ההתנהגות או העדרם מושפעים בעיקר מטיב האינטראקציות שלהם עם סביבתם, ובעיקר סביבת המבוגרים המשמעותיים להם (הורים, בני משפחה וצוותי חינוך). דפוס ההתנהגות הנוכחי של הילד ככל הנראה הופיע לראשונה מסיבה זו או אחרת, אך העובדה כי חוזק והתמסד במהלך השנים, הביאה לכך שהילד סיגל לעצמו דפוס התנהגותזה באופן קבוע.

רוב רובם של קשיי ההתנהגות של ילדים ונוער נובעים מחוסר יכולת לדחיית סיפוקים, או מהעדר מיומנויות של איפוק והבלגה כאשר הם באים במגע עם נסיבות בעלות גוון אברסיבי (בלתי נעים, מאיים, לוחץ), ולא כתוצאה מחוסר יכולת תקשורתית או העדר מודעות קוגניטיבית. שינוי משמעותי בהתנהגותם ובתפקודם של הילדים והנוער יתרחש רק במידה וההורים וצוותי החינוך ירכשו כלים ומיומנויות לחינוך הילדים לערכי אחריות אישית, יכולת איפוק והבלגה ולמידה משמעותית, זאת על ידי הגדרת ציפיות בהירה, רגישות וחיזוק התנהגויות נאותות, הצבת גבולות ואכיפתם באופן עקבי.

במהלך הטיפול אנחנו מתרכזים בהבנת קשיי ההתנהגות של הילד בהקשר של הסביבות והנסיבות שבהן הם באים לידי ביטוי. שכיחותם ועוצמתם של קשיי ההתנהגות של הילד בהווה תלויים במידה רבה בתגובות הסביבה המשמעותית של הילד (לרוב סביבת המבוגרים), המופיעות בעקבות ההתנהגויות ובהעדרן. במהלך הטיפול אנו מחפשים את המקור המחזק ומתחזק את ההתנהגות ופועלים להסרתו, ובמקביל אנו פועלים להקניית כלים להורים ללימוד ילדיהם מיומנויות של איפוק, הבלגה ודחיית סיפוקים, תוך חיזוק ועידוד התנהגויות נאותות.